Homo ludens - čovjek koji se igra

 U Nedjelju, 28. kolovoza, dva dana nakon otvorenja festivala, u Domu kulture u Cavtatu Epidaurus festival priređuje izuzetan događaj. Riječ je o nesvakidašnjoj izložbi Nena Mikulića, splitskog heterogenog umjetnika, čovjeka koji se igra (homo ludensa) koja će se otvoriti u 20:30 sati. Riječ je o Akademskom slikaru Neni Mikuliću rođenom Splićaninu, koji je izlagao od Muzeja Mimare, Klovićevih dvora do Austrije i Virtul gallery Serrano u Parizu. Pogledati Mikulićeva djela u ovo doba skoro bi se moglo nazvati i obavezom. To je svijet u kojem se otkriva jedan bezbrižni kozmos u kojem se čovjek sudi po brkovima i brodovima, po svakodnevnim temama, teškim, socijalnim pitanjima do onih nesvakidašnjih, po nostalgijama, čežnjama ali i ljetnim bezbrižnostima. Mikulić je 5. Epidaurus festival počastio s ushitnim djelom Epidaurus koje će premijerno biti izloženo na ovom predstavljanju. Uz brojna šarmantna djela iz raznolikog opusa Mikulića u Cavtatu će biti izloženi i radovi “Lady Gaga” i “Na kupanju s Amy Winehouse”.